CHUA KIM QUANG

Chùa Kim Quang nguyên là một căn nhà nhỏ tọa lạc trên đường Alta Arden Expressway, với diện tích 1.4 bộ vuông đất.

Năm 1978, Hội Phật Tử Việt Nam tại Sacramento thành lập dưới sự Lãnh đạo tinh thần của cố Hòa Thượng Thích Thiên Ân và Hòa Thượng Thích Tịnh Từ. Vào năm 1981, Cố Hòa Thượng Thích Thiện Trì từ Đảo Galang, Indonesia qua nhậm chức trú trì. Ngài đã kiến tạo một pho tượng Bồ Tát Quán-Thế-Âm, xây cổng Tam quan, và tu sửa phòng xá. Trải qua 28 năm, ngôi chùa cổ nhất tại thủ phủ California xuống cấp trầm trọng. Năm 2001, ban điều hành cung thỉnh Đại Đức Thích Thiện Duyên về trú trì điều hành phật sự. Đứng trước cảnh thiền môn hoang phế, Thầy phát khởi đồ án và quí phật tử đồng lòng chung sức đóng góp tịnh tài để xúc tiến công trình kiến thiết chùa. Buổi lễ đặt viên đá vào ngày 27 tháng 12, năm 2003. Theo dự tính sẽ hoàn tất ngôi chánh điện trong năm 2008. Công đức xây chùa tạo tượng là một việc làm phước lợi nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh đến mọi giới và đem lại nguồn sống đạo Phật vào lòng dân tộc Hoa Kỳ muôn đời khắc ghi dòng giống Việt. Chùa xin kêu gọi lòng tốt của mọi người đóng góp tịnh tài để tâm nguyện chung chóng thành tựu.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s